CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - SỐ 05 TÔN THẤT THUYẾT - QUẬN CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
Tổ CNTT - Cục ĐTNĐ Việt Nam - 01223222426